<div align="center"> <h1>TABLICE REJESTRACYJNE</h1> <h3>Stronka o polskich tablicach rejesracyjnych: opisy, zdjęcia, propozycje zmian.</h3> <p>tablice rejestracyjne</p> <p>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://polskietablice.fm.interia.pl" rel="nofollow">http://polskietablice.fm.interia.pl</a></p> </div>